• Beneath the Waves of the Baltic Sea on kansainvälisesti kiertävä ulkoilmavalokuvanäyttely
  • Näyttely ottaa kantaa
    Itämeren suojelun puolesta
  • Näyttely esittelee Jukka Nurmisen
    vedenalaisia valokuvia Itämerestä

Etusivu

Beneath the Waves of the Baltic Sea
-ulkoilmanäyttelyn valokuvat vievät katsojan ennennäkemättömälle matkalle Itämeren vedenalaiseen maailmaan. Näyttelyn tavoitteena on lisätä Itämeri-tietoisuutta ja -kiinnostusta ja sitä kautta innostaa ihmisiä Itämeren suojeluun. Näyttely pyrkii nopeuttamaan Itämeren tilaa kohentavien ratkaisujen käyttöönottoa herättämällä keskustelua ja saamalla Itämeren valuma-alueella asuvat ihmiset oivaltamaan Itämeren meriluonnon ainutlaatuisuus ja kiireellinen suojelutarve. Motivaatio ja innostus suojeluun lisääntyy, kun valuma-alueen asukkaat saavat omakohtaisia kokemuksia Itämerestä päästessään kurkistamaan sen värikkäisiin vedenalaisiin ekosysteemeihin.

Itämeri on maailman saastunein meri. Sen tila on kriittinen. Itämeren suurin ongelma ja uhka on liiallisen ravinnekuormituksen aikaansaama rehevöityminen.

Itämeren tulevaisuuden kannalta on olennaista, että Itämeren alueen ihmisillä on yhteinen näkemys rehevöitymisongelman laajuudesta, suurimmista päästölähteistä sekä parhaista ja kustannustehokkaimmista ratkaisuista rehevöitymisen vähentämiseksi. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen on Itämeren suojelun keskeinen haaste, sillä Itämeren rannikkovaltioita on yhdeksän ja valuma-alueen valtioita 14.

On erittäin tärkeää että suojelutoimet priorisoidaan Itämeren ehdoilla: kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat suojelutoimet on toteutettava ensin. Itämeren suojelu onnistuu vain, jos suojelutoimet kohdistetaan merkittävimpiin Itämerta rehevöittäviin päästölähteisiin: yhdyskuntajätevesiin ja maatalouteen.

Näyttelyn kuvat on ottanut Jukka Nurminen. Näyttelyä tuottaa Abyss Art Oy.

Kaikki näillä Internet-sivuilla olevat kuvat ovat Jukka Nurmisen ottamia ja tekijänoikeuden alaisia ellei toisin ole mainittu.

Yhteistyössä: